Dešimtojo seminaro refleksija – Justinas Taruška

Šio interaktyvaus užsiėmimo metu Justins Taruška mums pristatė socialinį tinklą LinkedIn, kuris padeda networkingui ir yra tarsi profesinė Facebook alternatyva. Visi auditorijoje buvę studentai susikūrė savo paskyras, pakvietė vienas kitą į kontaktus bei dar endorsino žmonių įgūdžius. Taruška taip pat papasakojo apie naudojimo gaires, kad į mūsų profilį žiūrėtų rimtai ir kad galėtume suburti nemažą kontaktų skaičių. Užsiėmimas buvo naudingas ne tik tuo, kad sužinojom, kaip palengvinti networkingą, bet ir susibūrėm nemažą kontaktų skaičių, kas padės mus rimčiau vertinti.