Mėnesio archyvas: 2017 m. gegužės mėn.

Dvylikto seminaro refleksija

Šio seminaro metu mes pristatinėjom galutinio pitcho skaidres kaip treniruotę prieš paskutinį atsiskaitymą. Mūsų pristatyme buvo papildomai aptariami konurentai, kaip žadam sekti verslo sėkmę, kuo mes išskrtiniai, bei buvo aptariami pagrindiniai finansiniai klausimai. Vertintojai mums išsakė savo pastabas dėl pristatymo, pagrinde dėl to, kad nėra aišku, kurią paslaugą mes įvardinam kaip pagrindinę. Pataisę pristatymą tikimės, kad galutinio atsiskaitymo metu mūsų idėją įvertins kaip novatorišką ir pelningą.

Vienuolikto seminaro refleksija

Šio seminaro metu mus aplankė keli žmonės. Arvydas Bložė papasakojo apie įvairius finansavimo metodus jaunam verslui ir nurodė, koks finansavimas yra tikslingiausias priklausomai nuo verslo stadijos, kad nekiltų nesklandumų, kai, pvz., einama į VC, nors verslas gyvas tik idėja. Taip pat šnekėjo Antanas Bakštys, kuris papasakojo savo verslo istoriją, kai jis ir keli kolegos dar mokykloje pradėjo paieškos įrankių optimizavimo programinės įrangos kūrimą. Jis pabrėžė užsispyrimą ir dedikaciją vystant projektą ir ieškant partnerių. Taip pat jo verslo modelis yra įdomus, nes produktą vystė visiškai žali programuotojai. Jo užsidegimas nebent buvo nuslopintas to, kad jis nesutiko daug panašaus menataliteto žmonių.

Dešimtojo seminaro refleksija – Justinas Taruška

Šio interaktyvaus užsiėmimo metu Justins Taruška mums pristatė socialinį tinklą LinkedIn, kuris padeda networkingui ir yra tarsi profesinė Facebook alternatyva. Visi auditorijoje buvę studentai susikūrė savo paskyras, pakvietė vienas kitą į kontaktus bei dar endorsino žmonių įgūdžius. Taruška taip pat papasakojo apie naudojimo gaires, kad į mūsų profilį žiūrėtų rimtai ir kad galėtume suburti nemažą kontaktų skaičių. Užsiėmimas buvo naudingas ne tik tuo, kad sužinojom, kaip palengvinti networkingą, bet ir susibūrėm nemažą kontaktų skaičių, kas padės mus rimčiau vertinti.