Vienuolikto seminaro refleksija

Šio seminaro metu mus aplankė keli žmonės. Arvydas Bložė papasakojo apie įvairius finansavimo metodus jaunam verslui ir nurodė, koks finansavimas yra tikslingiausias priklausomai nuo verslo stadijos, kad nekiltų nesklandumų, kai, pvz., einama į VC, nors verslas gyvas tik idėja. Taip pat šnekėjo Antanas Bakštys, kuris papasakojo savo verslo istoriją, kai jis ir keli kolegos dar mokykloje pradėjo paieškos įrankių optimizavimo programinės įrangos kūrimą. Jis pabrėžė užsispyrimą ir dedikaciją vystant projektą ir ieškant partnerių. Taip pat jo verslo modelis yra įdomus, nes produktą vystė visiškai žali programuotojai. Jo užsidegimas nebent buvo nuslopintas to, kad jis nesutiko daug panašaus menataliteto žmonių.